ร้านค้า

บริษัท บางกอกฟู้ด ซิสเต็ม จำกัด (Head Office)

ที่อยู่
52 อาคารธนิยะพลาซ่าชั้น 27 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย

    นำเข้าส่งออกผลิตภัณฑ์อาหาร,พัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร,บรรจุผลิตภัณฑ์อาหาร,ค้นคว้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหาร การนำเข้าและจำหน่ายวัตถุดิบสดจากประเทศญี่ปุ่น

Go to top