top-banner

青森りんごシリーズ

only 100 sets
activity three products

⭐️ แจกน้ำแอปเปิลฟรี สำหรับ 100 ท่านแรก ⭐️

เคล็ดลับความอร่อย

SECRET
01

■ เพราะเหตุใด แอปเปิล
Aomori จึงอร่อย?

          จังหวัด Aomori ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศญี่ปุ่น ถือเป็นแบรนด์แหล่งผลิตแอปเปิลที่มีชื่อเสียงระดับโลก กว่าครึ่งหนึ่งของแอปเปิลญี่ปุ่นได้รับการเพาะปลูกในจังหวัดนี้ เหตุผลหลักของความอร่อย คือ สภาพภูมิอากาศ อุณหภูมิเฉลี่ยนับตั้งแต่ดอกแอปเปิลบานในช่วงต้นฤดูใบไม้ผลิถึงระยะเก็บเกี่ยวในช่วงต้นฤดูใบไม้ร่วงควรอยู่ประมาณ 13-21°C จึงจะเหมาะแก่การเพาะปลูกแอปเปิล ซึ่งจังหวัด Aomori เมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดอื่นๆแล้ว เป็นจังหวัดที่มีอากาศเย็นแม้ในฤดูร้อน จึงสอดคล้องกับเงื่อนไขด้านภูมิอากาศข้างต้นมาก นอกจากนี้ ความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างกลางวันและกลางคืนที่มีมากนั้น ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้เนื้อแอปเปิลแน่นและมีระดับน้ำตาลสูง

secret 01
secret 02

SECRET
02

■ วัตถุดิบเพียงหนึ่งเดียวคือ “แอปเปิล ”

          ใช้แอปเปิลจากจังหวัด Aomori ที่เก็บเกี่ยวในฤดูกาลพันธุ์ ไม่มีการใส่สารเติมแต่ง (เช่น น้ำตาล) ใดๆทั้งสิ้น ผู้บริโภคจึงสามารถเพลิดเพลินกับรสอร่อยโดยแท้ของแอปเปิล Aomori ได้ นอกจากนี้ การคั้นน้ำผลไม้ใช้เทคนิคที่เรียกว่า “การคั้นแบบปิดผนึก” ดังนั้นจึงไม่มีการใช้สารต้านออกซิเดชัน (วิตามินซี)

SECRET
03

■ เทคโนโลยีพิเศษ “การคั้นแบบปิดผนึก” คืออะไร?

          เทคโนโลยีการบดคั้นเนื้อผลไม้ โดยไม่ให้สัมผัสกับอากาศ (ออกซิเจน) ระหว่างกระบวนการผลิต เมื่อไม่ได้สัมผัสกับออกซิเจน น้ำผลไม้จึงไม่เปลี่ยนสี และไม่จำเป็นต้องใส่สารต้านออกซิเดชัน (วิตามินซี) นี่คือเทคโนโลยีที่ผู้ผลิตคิดค้นขึ้นเอง

secret 03
product banner

PRODUCT LINE UP

TOKI apple juice

product 03
SHOPPING PAGE
AOMORI RINGO -TOKI-

ใช้แอปเปิลที่ผลิตในจังหวัด Aomori โดยใช้แอปเปิลพันธุ์ Toki มาทำการสกัดออกมาเป็นน้ำแอปเปิล 100% จะมี After taste ที่หวานสดชื่น มีกลิ่นหอม เป็นลักษณะเฉพาะของ แอปเปิลพันธุ์ Toki

Aomori apple juice

product 01
SHOPPING PAGE
AOMORI RINGO

ใช้แอปเปิลที่ผลิตในจังหวัด Aomori โดยใช้แอปเปิลพันธุ์ Fuji เป็นหลักเสริมด้วยพันธุ์ Ourin หรือ Jonagold ในการสกัดออกมาเป็น น้ำแอปเปิล 100%

Fuji apple juice

product 02
SHOPPING PAGE
AOMORI RINGO -FUJI-

ใช้แอปเปิลที่ผลิตในจังหวัด Aomori โดยใช้แอปเปิลพันธุ์ Fuji เท่านั้น มาทำการสกัดออกมาเป็นน้ำแอปเปิล 100% มีความเปรี้ยวและหวานที่ลงตัว และดื่มง่าย