อาโอโมริเมืองแห่งแอปเปิล

อาโอโมริแหล่งผลิตแอปเปิลที่มีชื่อเสียงระดับโลก

 

จังหวัดอาโอโมริ (青森県) เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่เหนือสุดของเกาะฮอนชู อยู่ในภูมิภาคโทโฮคุของประเทศญี่ปุ่น รายล้อมด้วยทะเลทั้ง 3 ด้าน มีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ มีอากาศเย็นสบายตลอดปี

 

อาโอโมริถือเป็นดินแดนแห่งแอปเปิล เป็นจังหวัดที่ปลูกแอปเปิลได้มากที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ความอร่อยของแอปเปิลอาโอโมริเป็นที่ขึ้นชื่อทั้งในและนอกประเทศ เหตุผลหลักของความอร่อยคือสภาพภูมิอากาศ จังหวัดอาโอโมริเมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดอื่น ๆ แล้วเป็นจังหวัดที่มีอากาศเย็นแม้ในฤดูร้อน ซึ่งเป็นอากาศที่เหมาะสมกับการปลูกแอปเปิล นอกจากนี้ความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างกลางวันและกลางคืนที่มีมากนั้น ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้แอปเปิลมีเนื้อแน่นและมีหวาน

 

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในอาโอโมริ

  • พิพิธภัณฑ์ศิลปะอาโอโมริ [Aomori Museum of art ]

  • วัดเซอิเรียวจิ [Seiryu temple]

  • ศาลเจ้าทาคายามะอินาริ (Takayama Inari Shrine)

  • ปราสาทฮิโรซากิ [Hirosaki Castle]

  • ลำธารโออิราเซะ (Oirase Stream)

  •  ทะเลสาบโทวาดะ (Towada Lake)

  • เทือกเขาชิราคามิ (Shirakami-Sanchi)

  • ภูเขาฮัคโคดะ (Mt. Hakkoda)

  • ตลาดฟุรุคาวะ (Furukawa Market) 

 

Go to top