ยามานาชิจังหวัดที่ปลูกองุ่นเคียวโฮได้มากที่สุดในญี่ปุ่น

เที่ยวชมภูเขาไฟฟูจิมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่ยามานาชิ

 

จังหวัดยามานาชิ (山梨県) เป็นจังหวัดหนึ่งในภูมิภาคชูบุ เป็นจังหวัดที่มีภูเขารายล้อม

เป็นที่ตั้งของภูเขาที่มีชื่อเสียงระดับประเทศคือภูเขาไฟฟูจิ  

 

จังหวัดยามานาชิมีชื่อเสียงเรื่องอุตสาหกรรมอัญมณี มีของกินขึ้นชื่อคือไวน์และองุ่นเคียวโฮ

เป็นจังหวัดที่เพาะปลูกองุ่นเคียวโฮได้มากที่สุดในญี่ปุ่น

ยามานาชิมีที่ลุ่มที่มีแสงแดดส่อง มีอุณหภูมิกลางวันและกลางคืนแตกต่างกันมาก

และมีดินที่ระบายน้ำได้ดี จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้สามารถปลูกองุ่นได้ดี

 

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในยามานาชิ

 

 • ภูเขาไฟฟูจิ
 • ทะเลสาบยามานากะโกะ
 • ทะเลสาบคาวากุจิโกะ
 • ทะเลสาบไซโกะ
 • ทะเลสาบโมโตซุโกะ
 • ทะเลสาบโชจิโกะ
 • หมู่บ้านนินจา
 • ศาลเจ้าทาเคดะ
 • ศาลเจ้าเมโอโตงิ
 • ศาลเจ้ามิโซะกิ จิงจะ
 • ศาลเจ้าโคมิตาเคะ
 • หุบเขาโชเซนเคียว

 

Go to top