เกี่ยวกับเรา

    บริษัท บางกอกฟู้ด ซิสเต็ม จำกัด ก่อตั้งขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อการรักษาไว้ซึ่งความปลอดภัยของวัตถุดิบสินค้าที่ส่งญี่ปุ่น ตลอดจนเพื่อให้การบริหารจัดการต้นทุนและการผลิตฯลฯเป็นไปด้วยความราบรื่น ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2006เป็นต้นมา ได้เริ่มนำสินค้าที่มีการจำหน่ายในประเทศญี่ปุ่นไปจำหน่ายใน17ประเทศทั่วโลก และตั้งแต่ปีค.ศ.2015เป็นต้นมาได้เริ่มธุรกิจการนำเข้าผลิตผลทางการเกษตรของญี่ปุ่นเพื่อตอบสนองความนิยมสินค้าญี่ปุ่นในประเทศไทยและการทำการค้าด้วยราคาที่เหมาะสมตลอดจนสื่อสารถึงข้อดีของแบรนด์ญี่ปุ่นได้อย่างถูกต้อง จุดแข็งของบริษัทได้แก่การมีสาขาที่อยู่ทั้งในประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย ทำให้มีความเข้าใจถึงตลาดของทั้งสองประเทศอีกทั้งมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ,ระบบการขนส่งสินค้าและการจำหน่าย

    ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงสามารถจัดซื้อจัดหาและนำเข้าส่งออกได้โดยปราศจากพ่อค้าคนกลางส่งผลให้สามารถบริหารจัดการห่วงโซ่ความเย็น(Cold chain)ตั้งแต่ผู้ผลิตไปจนถึงร้านจำหน่ายและการโปรโมทสินค้าแบบเบ็ดเสร็จได้ด้วยตนเอง ด้วยการประสานความร่วมมือระหว่าง Allied Corporation สาขาประเทศญี่ปุ่นกับบางกอกฟู้ด ซิสเต็ม จำกัด สาขาประเทศไทยทำให้สามารถลดต้นทุนและการดำเนินธุรกิจที่มีความยืดหยุ่นและยกระดับการบริหารจัดการที่รวดเร็วขึ้น อีกทั้งยังสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้สูงขึ้นอีกด้วย บริษัทฯมุ่งมั่นที่จะใช้สิ่งเหล่านี้ในการค้นหาสิ่งใหม่ๆอย่างจริงจังในฐานะองค์กรธุรกิจเพื่อความเติบโตและเจริญก้าวหน้าของทั้งสองประเทศอันได้แก่ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นต่อไป

เกี่ยวกับบริษัท

ชื่อบริษัท

บริษัท บางกอกฟู้ด ซิสเต็ม จำกัด

ประธานบริษัท

นายยูสึเกะ อูจิเกะ

ก่อตั้ง

16 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2004

เงินลงทุน

5ล้านบาท(16500000เยน)

จำนวนพนักงาน

39คน

ยอดขาย

1,650,000,000เยน ณ เดือน ธันวาคม ปี2015

สินค้าที่จำหน่าย

นำเข้าส่งออกผลิตภัณฑ์อาหาร,พัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร, บรรจุผลิตภัณฑ์อาหาร,ค้นคว้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหาร การนำเข้าและจำหน่ายวัตถุดิบสดจากประเทศญี่ปุ่น

รายละเอียดธุรกิจ

วัตถุดิบนานาชนิดที่ใช้ในการประกอบอาหารไทย,ผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง, วัตถุดิบสำหรับประกอบอาหาร,เครื่องเทศ,ขนม,ภาชนะใส่อาหาร, วัตถุดิบสดจากประเทศญี่ปุ่น

ประเทศที่มีจำหน่าย

ญี่ปุ่น,ไต้หวัน,ไทย,มาเลเซีย,นิวซีแลนด์,ฟินด์แลนด์,อิตาลี,เดนมาร์ก, ฝรั่งเศส,อเมริกา,ดูไบ,ฮอลันดา,แคนาดา,อังกฤษ ฯลฯ

ที่ตั้งสำนักงาน

52 อาคารธนิยะพลาซ่าชั้น 27 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย

Go to top